nad Jizerou

Termíny svozu odpadů v obci

SKO (směsný komunální odpad) – lichý čtvrtek

Tříděný dopad:

  • PAPÍR – čtvrtek
  • PLAST – středa
  • SKLO – druhý lichý pátek v měsíci
  • TTP (tetrapack) – 4. týden v měsíci (den se mění podle období)

Kalnedář:


Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad na sběrných místech v obci Březina, Honsob

KomoditaBřezina návesBřezina rybníčekBřezina u sv. VáclavaObecní úřadBřezina pod PromouHonsob
Plast4330001
Papír2210000
Sklo1110001
Nápojový karton0100000
Tuky a oleje0101100
Použité baterie0001000
Výbojky, zářivky0001000
Drobné elektrozařízení0001000
Drobný kov0001000
Hliníkové obaly od nápojů0001000
Bioodpad0000010

Velkoobjemový kontejner na biodpad (tráva, listí, naštěpkované větve, spadané ovoce, plevel, zbytky rostlin, zeleniny) celoročně je umístěn pod firmou Proma. Větve keřů a stromů je nutné odvést přímo do areálu firmy BIO-FERM, kontakt na p. Zakouřila 604 748 485.

Velkoobjemový kontejner je celoročně umístěn u obecního úřadu. Do tohoto kontejneru patří velkoobjemový odpad (např. matrace, demontovaný nábytek, nikoliv drobný odpad v naplněných pytlích – typu směsný odpad, papír, sklo, plast). Do velkoobjemového kontejneru dále nepatří stavební odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad apod.

Sběr nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně, na jaře a na podzim.

Sběr železného šrotu probíhá jednou ročně (zpravidla po čarodějnicích), zajišťuje SDH Březina.

O termínech svozu odpadů jsou občané informováni pomocí vývěsek, elektronické úřední desky či hlášením místního rozhlasu.