nad Jizerou

Znak

Ve stříbrném štítě nad modrou vlnitou patou široký červený rošt nahoře s držadlem provázeným dvěma vztyčenými odkloněnými zelenými březovými listy.

Vlajka

List tvoří bílý žerďový pruh, široký třetinu délky listu, a dva vodorovné pruhy, červený a modrý. V bílém pruhu dva zelené březové listy, horní kosmo vztyčený, dolní šikmo svěšený.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Dokument o udělení obecních symbolů

Návrh znaku a vlajky pro obec Březina