nad Jizerou

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o denních výlukách na železniční trati 070 Praha – Turnov, které budou probíhat v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Turnov ve dnech 16. a 17. května 2023 vždy od 8:00 hod. do 16:00 hod..

Účelem výluk jsou stavební práce na silničním mostě.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Osobní vlaky Os 9565, Os 9568, Os 9567, Os 9570, Os 9569, Os 9572 a spěšný vlak Sp 1574 jsou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve vyloučeném  úseku.
Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5-10 minut.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Loukov u Mnichova Hradiště 
– před staniční budovou
Příšovice
 – na zastávce BUS “Příšovice, sídl.”
Turnov
 – před staniční budovou